บริษัท ไอเวิลด์ลี ไวซ จำกัด

​18/81 Ladplakao 83, ladplakao rd.,anusawari,bangkhen,Bangkok 10220 th

          contact : +66(0)92-786-4584

บริษัท ไอเวิลด์ลี ไวซ จำกัด

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๖๐ พรรษา

Benz BKK. Rally 

Night @ The Museum 2017

Cigna Party & Award 2017

​​​​​Wedding บอล เชิญยิ้ม

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ทางบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดงานนี้ ต้องขอขอบคุณสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการไว้ ณ ที่นี้

KTC Pocket book 2015

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และ มหกรรมสินค้าเกษตรปลอตภัย และของดีเมืองปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

​​กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ

Mazda 2 Rad Rally 2017

​​Cigna Training 2017 @Pattaya 

TCEB.Connextion​ 10th

Anniversary June 2015

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และ มหกรรมสินค้าเกษตรปลอตภัย 

18/81 ซอยลาดปลาเค้า 83 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Cigna Sale Meeting 2016

รับจัดแรลลี่ ผู้จัดแรลลี่ระดับพรีเมี่ยม Exclusive Rally งานอีเว้นท์ ออร์แกไนเซอร์ Event Organizer งานเลี้ยง งานปาร์ตี้ สัมมานา ออกบูธแสดงสินค้า รับออกแบบ ดีไซน์